Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł
lepszy!

C. Samuel Micklus

Kontakt