Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia
się wyłącznie na własnych błędach.

James Harrington
Brak komentarzy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt